Akadálymentes English Facebook
A Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/10-11-2011-0001 sz. projekt hivatalos honlapja
Nyereményjáték

 

Az eredménykommunikációs kiadvány innen letölthető.

Szelektív hulladékgyűjtés - felelősség a környezetért című kiadvány

A hulladékgyűjtő rendszer átalakulását bemutató tablók: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Hírlevelek:

Válogatni jó! -  Hírlevél 4.

A zárórendezvénnyel hivatalosan is befejeződött az utóbbi évek legnagyobb környezetvédelmi fejlesztési projektje

 

TOVÁBB ZÖLDÜLT A MISKOLCI RÉGIÓ


Mintegy négyszeresére nőtt a szelektíven gyűjtött lakossági hulladék mennyisége a házhoz menő gyűjtés kiterjesztése óta a MiReHuKöz Nonprofit Kft. tapasztalatai alapján. Az új hulladékgazdálkodási rendszert a lakosság többsége hamar elfogadta, s javult a környezettudatosság is a térségben – többek között ez is elhangzott a hulladékgazdálkodási projekt miskolci zárórendezvényén december 3-án.

1

Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere a rendezvényen hangsúlyozta:
„Az elkészült létesítmények, leszállított eszközök a lehető legjobb minőséget képviselik, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ezidáig garanciális kifogással nem kellett élnünk, pedig már lassan egy éve működik a válogató és már másfél éve üzembe álltak a beszerzett járművek. Öröm számomra az is, hogy a mozaik egyik újabb eleme került a helyére. Ez a mozaik hatalmas és szerencsére sok elemből áll, amelyeknek van egy közös vonása: mindegyiknek az a célja, hogy Miskolc élhetőbb város legyen.”

Érdemes fölidézni, mi minden valósult meg a több mint 3,8 milliárd forintból. A projekt részeként a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése mellett – Miskolc családi házas övezeteiben és a 36 konzorciumi településen működik ma ilyen – Hejőpapiban egy
55 ezer tonna/év kapacitású mechanikai hulladék-előkezelő mű épült, amely évente több ezer tonnával, kb. 35%-kal csökkenti a térségben lerakott hulladék mennyiségét.
2
A háztartásokhoz került 35.000 db sárga műanyag gyűjtőedény, 5.000 db házi komposztálóedény, és még zajlik további 9.000 db sárga gyűjtőedény kiosztása. Üzembe állt 8 db, szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas jármű, ezek mellett rakodógépeket, lánctalpas dózert és targoncát vásárolt a közszolgáltató. A miskolci József Attila utcai szelektív hulladék-válogatóművet fejlesztették, optikai rendszerűre építették át, ami hatékonyabbá teszi a hasznosítható anyagok kiválogatását.

Mindemellett a 2000 fő alatti településeken is bevezetik a zsákos rendszer helyett az ún. házhoz menő edényzetes szelektív gyűjtést. Ennek lényege, hogy a háztartásokban a hagyományos gyűjtőedényben kell gyűjteni a vegyes, anyagában nem hasznosítható háztartási hulladékot, a sárga kukákban a tiszta csomagolási hulladékot, a biológiailag lebomló zöld zsákokban pedig a zöldhulladékot. Az üveghulladék elhelyezésére a közterületen lévő gyűjtőpontok szolgálnak.

A rendezvényen elhangzott: a hulladékgazdálkodást korszerűsítő fejlesztés eredetileg
2,2 milliárd forinttal támogatott költsége mellé, kormánydöntés alapján, 2013-ban további 1,2 milliárd forint, majd 2015-ben 367 millió Ft többlettámogatás járult, míg a tagönkormányzatok által biztosítandó önerő összege 100 millió Ft alá csökkent. A projekt elszámolható költsége így 3,85 milliárd forint lett, ami 98 %-os támogatási intenzitásnak felel meg.

A Hírlevél letölthető: innen.

 

Válogatni jó! -  Hírlevél 3.

Sikeres próbaüzem után ünnepélyesen átadták a hulladékkezelőt Hejőpapiban

Az üzemet – a projekt központi létesítményét – február 12-én ünnepélyes keretek közt dr. Kriza Ákos, a Miskolc Térségi Konzorcium elnöke nyitotta meg, a kormányzat képviseletében beszédet mondott Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, és a kivitelező MGH Konzorcium képviseletében Hercsik Dávid. (Képek a rendezvényről itt.)

IMG 3533

A Konzorciumot alkotó települések polgármestereinek jelenlétében elhangzott: a hejőpapi hulladék-előkezelő mű a térségben éves szinten több ezer tonnával, közel felére csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. A lakosság a fejlesztést elsősorban a gyűjtés megváltozásán keresztül érzékelheti: a közszolgáltató MiReHuKöz Nonprofit Kft. közreműködésével a háztartásokhoz került 35.000 db sárga műanyag gyűjtőedény és 5.000 db házi komposztálóedény is.

Ezzel – ahogy a rendezvényről megjelent sajtótudósítások is kiemelik – „Miskolc mellett a térség 36 települése számára kezdődött új időszámítás a hulladékgazdálkodásban: kiteljesedhet a házhoz menő szelektív gyűjtés, a hulladék-előkezelő mű belépésével megkezdődhet az értékes másodnyersanyagok válogatáson alapuló kinyerése a szelektíven begyűjtött hulladékból." Az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott, 3,6 milliárd forintos fejlesztés gyökeresen átalakítja az eddigi gyakorlatot. (Sajtóvisszhangok a rendezvényről itt.)

A pályázatból kiépült a szelektív hulladékgyűjtési rendszer teljes háttérbázisa. Hejőpapiban – és Miskolcon is – fedett bálatároló épült, üzembe állt 8 szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas jármű, és a nagy mennyiségű hulladék mozgatásához rakodógépek, lánctalpas dózer, targonca beszerzése történt. (Képek a válogatóról itt.)

20150115 6324 r2

Kriza Ákos elmondta: harminchét település összefogásával létrehoztak egy új gazdasági társaságot, amely Miskolc és környékének hulladékgazdálkodását működteti, és negyedmillió lakosnak szolgáltat, mindezt jó minőségben, költséghatékonyan és rendkívül környezettudatosan Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért felelős államtitkár azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy a beruházás fontos mérföldkő. Azt mondta: garancia a térségben élőknek a fenntartható és költséghatékony hulladékgazdálkodásra. Szavaiból kiderült, hogy a módszert az ország több pontján, többek között a fővárosban is be akarják vezetni. Miskolc az első ebből a szempontból az országban.

20150115 6281 r2

Harminchét település fogott össze, létrehoztak egy új gazdasági társaságot, amely Miskolc és környékének hulladékgazdálkodását működteti – negyedmillió lakosnak szolgáltat. Mindezt jó minőségben, költséghatékonyan és rendkívül környezettudatosan

Zajlik a záró közvélemény-kutatás

A projekt vége felé közeledve a Konzorcium megbízásából közvélemény-kutatók járják Miskolcot és a környékbeli településeket. A fejlesztési program indulásakor már elvégzett „nyitó" kutatás (amelynek következtetései itt tekinthetők meg) és a mostani kérdezés során összegzett lakossági válaszok összevetésével megállapítható lesz, hogy a programban által érintettek milyen mélységben tájékozódtak a bevezetett új hulladékgyűjtési rendszerről, milyen tapasztalatokra tettek szert, hogy látják a környezet állapotát.

Ahogy az első esetben, most is 600 fővel beszélgetnek a kérdezőbiztosok. A zárókutatás eredményeinek összegzése várhatóan március végére készül el, és természetesen olvasható lesz honlapunkon is.

A Hírlevél letölthető: innen.

 

Válogatni jó!  – Hírlevél 2.

December elejétől indulhat a próbaüzem Hejőpapiban

Mint az ismert, a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" című, az EU Kohéziós Alapja és a Magyar Állam által támogatott program keretében Hejőpapiban mechanikai hulladék-előkezelő mű épül. A június 3-i alapkőletétel óta a kivitelezési munkákban komoly előrehaladás történt: a csarnokszerkezet elkészült és zajlik a válogató technológia gépeinek, berendezéseinek a telepítése. A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának elnöke, dr. Kriza Ákos sajtónyilvános bejárás keretében a helyszínen tájékozódott a kivitelezési munkákról. További részletek.
A helyszíni szemle tapasztalatai alapján a 4000 négyzetméter alapterületű mechanikai hulladék-előkezelő mű építése „megfelelő ütemben és minőségben folyik, és nem látszik olyan hátráltató tényező, amely a december elsejére tervezett próbaüzemet befolyásolná, így 2015 elejétől üzemelhet a válogató."

Hejopapi RDF uzem 1

A létesítmény 53.000 tonna/év hulladék maximális kapacitással rendelkezik majd, benne korszerű technológiával, mechanikai és optikai eszközökkel válogatják szét a lakossági kevert hulladékot – a nem szelektíven gyűjtött hulladékok ugyanis nagy mennyiségben tartalmaznak még hasznosítható anyagokat. A válogatás célja kettős: egyrészt az újra felhasználható másodnyersanyagok, a fém és a műanyag, másrészt az energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű, ún. RDF-termék (Refuse Derived Fuel) elkülönítése, ezzel másodlagos tüzelőanyag előállítása. A korszerű technológiának köszönhetően közel 40%-kal is csökkenhet a lerakásra kerülő szemét mennyisége. 95%-os készültségi állapotban van egyébként az épülő miskolci tárolócsarnok is.

DSC02291

Felkészítő megbeszélés sok érdekes témával

A Konzorcium településeinek polgármesterei felkészítő megbeszélésre kaptak meghívást szeptember 25-ére. A Miskolcon rendezett összejövetel apropója, hogy „a közösen indított hulladékgazdálkodási projekt sikeréhez nélkülözhetetlen a szereplők tájékoztatása".

Közvélemény-kutatás

A megbeszélés részeként a meghívottak megismerkedhettek annak a közvélemény-kutatásnak az eredményeivel, amely a projekt kezdetén, február-márciusban több mint hatszáz fő személyes megkérdezésével arra kereste a válaszokat, hogyan vélekednek az itt élők a környezetvédelem fontosságáról, mit tudnak – és mit nem – a szelektív hulladékgyűjtésről, a korszerű hulladékgazdálkodásról. További részletek.

20140925 5001r

A települési rendezvények tapasztalatai

A szervezők képes beszámolóban foglalták össze a valamennyi településen vendégeskedett környezetvédelmi kampányrendezvény tapasztalatait, amelynek során mintegy 6-7000 embert sikerült személyesen elérni, tanáccsal, információval, szemléletformáló anyagokkal ellátni. Június 1. és szeptember 20. között 37 településen 39 rendezvényzajlott, többnyire nagy érdeklődés mellett. A leggyakrabban elhangzó kérdéseket a szervezők menet közben összegyűjtötték, hogy még célzottabban történhessen a lakosság tájékoztatása. A látogatók gyakran érdeklődtek például arról, miért épp ilyen a konzorciumi terület lehatárolása, miért tartozik egyik település ide, a szomszédos pedig máshová? Aztán: kíváncsiak voltak az emberek a lerakó, válogató művek, hulladékudvarok földrajzi elhelyezkedésére, azaz arra: hová megy a kukásautó? Sokan érdeklődtek továbbá arról is, milyen újrahasznosítási és –használati lehetőségek állnak rendelkezésre. (A leggyakoribb kérdésekre a válaszok itt)

3

Hogyan változnak a gyűjtési szokások?

A résztvevők megismerhették a rendszer indulása óta összegyűlt tapasztalatokat is az üzemeltető MiReHuKöz Közszolgáltató Nonprofit Kft. szemszögéből, diagramokon is követve az egyes hulladéktípusok mennyiségének változásait, a háztartások szokásainak alakulását. Az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy azon lakosok, akik már megkapták a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas sárga edényzetet, hatékonyabban gyűjtenek szelektíven, mint azok, akik még a zsákos gyűjtést alkalmazzák. A diagramon az is látható, hogy mind a Miskolcról, mind a vidékről begyűjtött anyagok legnagyobb részét a papírhulladék teszi ki.

dia1

Komposztáljunk okosan

A felsoroltak mellett a meghívottak megismerkedhettek a házi komposztálás „műhelytitkaival" többek között a 10 000 darab komposztáló edényt szállító cég, a Polyduct Zrt. szakemberének közreműködésével. Tudnivalók, sok érdekesség a házi komposztálásról itt.

Komposztalo edeny

 A hírlevél innen letölthető.

 

Válogatni jó!  – Hírlevél 1.

Megérkezett első hírlevelünk, melyben olvashatnak vándorkiállításról, nyereményjátékról, alkotói pályázatról, valamint a projekt fő céljairól. 

miskolci hirlevelA hírlevél innen letölthető.

 

Interjúk:

Azt hiszem, falun ez működik

A gyerekek szívesen részt vesznek benne

Ösztönzően hat

Így kényelmesebb mindenkinek

Nagyon sok mindent tudunk

Használjuk ezt a világot, de ne használjuk ki!

Először az emberek fejében kell rendet rakni

Külön gyűjtötték a zöld javakat

A komposztálást is szeretik

Most állunk egy nagy lépés előtt

Amit csak tudunk, mentsünk meg!

Kis munka befektetésével szelektíven tud gyűjteni

El fogjuk tudni érni

Aktív használók vagyunk

Helyesnek tartom

Anya, ezeket hova dobjuk?

Sok szemetet termelünk

Nekem könnyű dolgom van

Mindent, amit lehet, külön gyűjtünk

Ez mindenkinek kedvező

Több család fogja kihasználni

Mivel szennyezett a kékbe kell rakni, hiába műanyag

A legfontosabb a példamutatás és a gyakorlat

Fontosnak tartom

Erősíti az állampolgári tudatosságot

Kevesebb lesz a szemét

Nagyon sokféle haszna van

Műanyag, fém, papír

A gyerekek nagyon fogékonyak

Legfőképp az iskola segíthet ebben

Ez javítja a környezetünknek a tisztaságát

Erősíteni kell bennük, hogy ez mennyire fontos

Komposztálónk van otthon

A felnövekvő fiatalok számára már természetes lesz

Ez természetes dolog

Az itt élők vevők rá

Szelektíven gyűjtünk, sőt!

Nagyon sok csinos porta van

Én már évek óta csinálom

Kezdettől fogva arra neveljük, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot

Nagyon örülnek neki

Egyszerűbb lesz!

Nálunk, itt, már nem mai keletű ez

Külön pakolok mindent!

Ez egy vadonatúj kezdeményezés számunkra is

Remélem, hogy népszerű lesz

Mert ennek léteznie kell!

Tudatosan válogatjuk, hogy minél kisebb legyen a környezeti terhelés

Nálunk általános ez a gyakorlat

A családunkban már hagyománya van

Nagyon jól megszoktuk

Be kell látni, hogy ez egy érték

Erre tanítom a gyerekeket minden álló nap

Komposztálunk, de már évek óta

Próbálkozunk védeni a környezetet

Környezettudatosnak tartom a családomat

Úgy gondolom a saját dolgunkat könnyítjük  meg végül is

Ne egy szemétdombon éljen ez a Föld!

Nagyon sokan igénybe veszik ezeket a szigeteket

Újra lehet hasznosítani sok mindent belőle

Én is nagyon érzékeny vagyok a szép környezetre

Ettől nagyon jó földet lehet kapni

Biztos lesz, akinél könnyű lesz

Remélem kevesebb szemét kerül a lerakóba!

Vegyük rá a fiatalokat, hogy tudatosan gyűjtsenek!

Igyekszünk a lehetőségekhez mérten szelektíven gyűjteni

A szelektív hulladékgyűjtés szerepe felértékelődött mostanában

Én úgy gondolom, ez megszokás kérdése

Sokkal nagyobb sikere lesz, mint a szigetnek

Szerintem nagyon hasznos lesz

Megpróbálod rávenni a családot?

Mi kerül a sárga zsákba?

Igen, most már tudom!

A kampány során még segítséget is kaptunk

Két kisgyermekem van, így abszolúte odafigyelünk arra, hogy szelektíven válogassuk szét a szemetet

Majd bele fogunk jönni!

Azt gondolom, környezettudatos vagyok

Igyekszünk környezettudatosan élni

Itt a komposztálás nagyon jól megoldható