Akadálymentes English Facebook
A Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/10-11-2011-0001 sz. projekt hivatalos honlapja
Nyereményjáték

Régi igazság: az a legjobb hulladék, ami nem is keletkezik. Ezért aztán ez Európai Unió a hulladékgazdálkodási hierarchia csúcsára a megelőzést helyezi – és csak ötödik helyen szerepelteti a lerakón történő elhelyezést.

Megelőzés (prevention)Újrafelhasználás (re-use)Hasznosítás (re-cycle)Egyéb hasznosítás (recovery)Lerakás (disposal)

Környezettudatos polgárként a saját háztartásunkban hogyan járulhatunk hozzá, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, és ami mégis keletkezik, minél nagyobb arányban hasznosuljon újra? Kövessük a lent felsorolt tanácsokat!

 

A környezettudatos ember
így vásárol:
 • Lehetőség szerint nem vásárol olyan dolgokat, amikre nincs szüksége, ezért listát csinál bevásárlás előtt.
 • Vásárlásai során magával viszi bevásárló szatyrát, valamint a korábban kapott műanyag zacskókat, hogy ne kelljen feleslegesen újabb zacskókat kérnie.
 • A használt zacskót otthon újrahasználja, például szemetet rak bele.
 • Igyekszik olyan termékeket vásárolni, melyek visszaváltható csomagolásban vannak, különösen akkor, ha ugyanazon termék esetén lehetősége van a választásra a visszaváltható és az eldobható csomagolás között.
 • Jobban kedveli az utántöltő csomagolásban lévő termékeket a drágább, készre csomagolt termékeknél.
 • Igyekszik környezetbarát emblémával ellátott termékeket, illetve olyan termékeket vásárolni, melyek a belőlük képződő hulladék kezelését nehezítő veszélyes összetevőket nem vagy kevesebbet tartalmaznak és/vagy hulladékként történő kezelésük egyszerűbb módszerekkel is biztonságosan megoldható.
 • Megnézi a termékek minőség-megőrzési idejét, és csak olyan és annyi terméket vesz, amennyit a minőség-megőrzési idő elteltéig felhasznál.
 
ezt teszi a képződő hulladékkal:
 • A termékek hulladékká válása előtt törekszik azok újra-használatára (például a konzerves üvegekbe befőttet tesz el, vagy más dolgok tárolására használja), a visszaváltható csomagolásokat visszaváltja, a használt, megunt termékeket – például hulladékbörzén, garázsvásárban – értékesíti, vagy karitatív szervezeteknek, más rászorulóknak elajándékozza, illetve elviszi a hulladék-kezelési rendszerek keretén belül kialakítandó újrahasználati központokba.
 • Akinek lehetősége van a biológiailag bontható hulladékok kezelésére (pl. kertes házban lakik), az a mindennapi élet során képződő biológiailag bontható melléktermékeket, mint például a konyhában keletkező növényi hulladékokat, a kerti hulladékot házilag komposztálja, és a képződő komposztot a talajerő utánpótlására, a talaj vízvisszatartó képességének javítására felhasználja.
 • Elolvassa a termékismertetőket, s amennyiben azokon a képződő hulladék kezelésére vonatkozó előírások vannak, a későbbiek folyamán az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
 • Az önkormányzat által tervezett hulladékkezelésnek megfelelően szelektíven gyűjti a hulladékokat, a kijelölt edényzetbe, az adott rendszerben alkalmazott módon.
 • Új elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátor, gyógyszerek vásárlásakor a régit, lejártat visszaviszi a kereskedőnek, forgalmazónak, elhelyezi az ellenőrzött gyűjtóhelyen.
 • A ronccsá vált gépjárművét autóbontóba viszi.
 • A háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető hulladékot hulladékbegyűjtő-udvarba viszi vagy a szervezett lomtalanításokkor rakja ki az önkormányzatok által meghatározott módon.
 • A hasznosítható hulladékok egy részét hulladékkereskedőknek is értékesítheti (például fémek).
 • Ügyel arra, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok - a hasznosításuk elősegítése érdekében - tisztán és megfelelően előkészítve (összenyomva, összerendezve, megfelelően csomagolva stb.) kerüljenek összegyűjtésre.
 • Nem szemetel, és a környezetét tisztán tartja.
 • Fellép a szemetelőkkel és az illegális hulladéklerakókkal szemben.

 

Hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések

(Ht. 4. melléklet)A hulladékképződéssel kapcsolatos keretfeltételeket érintő intézkedések:

1. Tervezési intézkedések vagy az erőforrások hatékony felhasználását előmozdító egyéb gazdasági eszközök használata.

2. A tisztább és kevesebb hulladék képződését eredményező termékek és technológiák területén végzett kutatás és fejlesztés előmozdítása, valamint az ilyen témájú kutatás és fejlesztés által elért eredmények terjesztése és használata.

3. A hulladékképződés megelőzéséhez való hozzájárulás céljából a hulladékképződés által a környezetre nehezedő nyomást leíró hatékony és jellemző mutatók kidolgozása minden szinten, a termékek közösségi szintű összehasonlításától a helyi hatóságok tevékenységén át a nemzeti intézkedésekig.

A tervezési, gyártási és forgalmazási szakaszt befolyásoló intézkedések

4. Az ökotervezés előmozdítása (a környezetvédelmi vonatkozásoknak a terméktervezésbe való módszeres beépítése a termék környezetvédelmi teljesítményének az egész életciklusra kiterjedő javítása érdekében).

5. A hulladék képződésének megelőzési technikáival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az elérhető legjobb technikák ipari bevezetésének megkönnyítése érdekében.

6. Az illetékes hatóságok számára szervezett képzés a hulladékképződés megelőzésére vonatkozó követelményeknek az e törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet értelmében kiadott engedélyekbe való beépítésével kapcsolatban.

7. Intézkedések az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá nem tartozó létesítményekben való hulladékképződés megelőzése érdekében. Adott esetben ezek az intézkedések lehetnek a hulladékképződés megelőzésének vizsgálatai vagy tervei.

8. Figyelemfelkeltő kampányok alkalmazása vagy a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi, döntéshozatali vagy egyéb támogatás. Az ilyen intézkedések nagy valószínűséggel különösen hatékonynak bizonyulnak, ha azokat a megcélzott kis- és középvállalkozásokhoz igazítják, és a már működő vállalkozási hálózatokra támaszkodnak.

9. Az önkéntes megállapodások, a fogyasztói vagy termelői bizottságok vagy az ágazati tárgyalások igénybevétele annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások vagy ipari ágazatok meghatározzák a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos terveiket vagy célkitűzéseiket, illetve javíthassanak a túlzott mértékű hulladék képződését eredményező termékeken vagy csomagolásokon.

10. A megbízható környezetgazdálkodási rendszerek előmozdítása, beleértve az EMAS-t és az ISO 14001-et is.

A fogyasztási és használati szakaszt befolyásoló intézkedések

11. Gazdasági eszközök, mint például a környezetet nem terhelő termékek vásárlására való ösztönzés vagy a fogyasztók által kötelezően fizetendő díj bevezetése egy olyan adott árucikkre vagy csomagolási összetevőre, amelyhez egyébként ingyen hozzájuthatnának.

12. Figyelemfelkeltő kampányok alkalmazása és az általános közvéleményt vagy egy adott fogyasztói csoportot célzó tájékoztatás.

13. A megbízható ökocímkézés előmozdítása.

14. Az iparral kötött megállapodások az integrált termékpolitika keretében megvalósított termékbizottságokhoz hasonlóan, vagy a kiskereskedőkkel a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos információk és a kisebb környezeti hatású termékek rendelkezésre bocsátásáról kötött megállapodások.

15. A közbeszerzés és a vállalati beszerzés vonatkozásában a környezetvédelmi és a hulladékképződés megelőzésére vonatkozó kritériumok beépítése az ajánlati felhívásokba és a szerződésekbe az Európai Bizottság által 2004. október 29-én közzétett, a „Környezetbarát közbeszerzésről szóló kézikönyvvel" összhangban.

16. A még felhasználható eldobott termékek vagy azok összetevői újrahasználatának, illetve megjavításának előmozdítása, nevezetesen az olyan oktatási, gazdasági, logisztikai vagy egyéb intézkedések alkalmazása révén, mint például a hitelesített javító és újrahasználati központok és hálózatok támogatása vagy létesítése, különösen a sűrűn lakott régiókban.

 

Élvezzenek előnyt a hulladékszegény technológiák

(Ht. II. fejezet)Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:

 • az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását,
 • az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását,
 • a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot, illetve kisebb környezetterhelést eredményező termékek előállítását,
 • a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását.


Törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépéskor válik hulladékká.

 

A hulladékcsökkentés lehetőségei Miskolc térségében

A legfontosabb eszköz talán a környezettudatosságra nevelés iskolákban, óvodákban. Ha a gyerekek már ebben nőnek fel, számukra teljesen természetes dolog lesz a környezettudatosság.

A fogyasztói magatartás változása a következőkben jelentheti a hulladékképződés csökkentését:

 

 • hosszabb élettartamú termékek vásárlása
 • bevásárlás során saját kosár/bevásárló táska használata, ne kérjük/ne vegyük meg a reklámtáskát
 • Ne kérjünk szórólapot!Magyarországon évente fejenként 26 kilogrammnyi szórólapot kapunk, amelyeknek az elkészítéséhez 80 kilogrammnyi fát kell kivágni. Csak legális forrásból évente 84 millió kilogrammnyi direktmarketing-anyagot kap a lakosság, ráadásul a reklámhordozó papírok problémája összetett: egyfelől adatvédelmi szempontból szükséges a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, másfelől el kell érni, hogy a címzetlen küldemények aránya lényegesen csökkenjen.