Akadálymentes English Facebook
A Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/10-11-2011-0001 sz. projekt hivatalos honlapja
Nyereményjáték

A helyi hulladékgazdálkodás rendszere - Mi történik a szemetemmel


A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.

A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás, a recycling első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növelésével a másodlagosan felhasználható anyagok mennyisége is nő. A másodlagos nyersanyagok újrahasznosításával megkímélhetők az elsődleges nyersanyagok, azaz a természeti erőforrások.

A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a feldolgozóiparba, a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak. A veszélyes alkotók elkülönített kezelésével a települési szilárd hulladék által okozott környezetterhelés nagymértékben csökken. Kevesebb hulladék kerül lerakásra és jelentősen csökken a gyártás energiaigénye is.

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer több elemből épül fel, mely magába foglalja a gyűjtőszigeteket, a házhoz menő gyűjtést, a zöldhulladékok gyűjtését, a lomtalanítást, a veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint az újrahasználati központokat is.

Fontos az elkülönített hulladékgyűjtésre ösztönzés és szemléletformálás, hiszen közös cél környezetünk megőrzése. Ehhez jelentősen hozzájárul a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" című projekt, melynek keretein belül megvalósul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtése.

További részletek a szelektív hulladékgyűjtésről: http://www.mirehukoz.hu/szelektiv-hulladekgyujtes

Mi történik a szemetemmel?

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. az alábbi 37 településen végzi hulladékgazdálkodó közszolgáltatóként a hulladékok gyűjtését és szállítását a lakosság és a vállalkozások részére:

Alsózsolca, Aszaló, Boldva, Borsodgeszt, Borsodszirák, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, Gelej, Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj, Mezőcsát, Miskolc, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószöged, Szakáld, Szirmabesenyő, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Vatta

Kommunális hulladék gyűjtése

A lakossági szilárd hulladék gyűjtése szabvány gyűjtőedényekkel történik, illetve az egyedi igényekhez igazodva szabványos, 60, 80, 110/120, 770, 1100 literes hulladéktároló edényzetet használunk. Rendszeresen keletkező többlethulladék elszállítására második, vagy nagyobb térfogatú edény igényelhető. Alkalmilag keletkező többlethulladék elszállításához – a szolgáltatótól beszerezhető térítési díj ellenében – zsák is igénybe vehető.

A begyűjtés jellemzően heti rendszerességgel történik, társasházak esetében heti kétszeri vagy háromszori ürítés is előfordul. A begyűjtött hulladék kb. 85 %-a a József A. út 65. szám alatt található átrakó állomásra érkezik, majd a Hejőpapi Hulladékkezelő Központba szállítva, a hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. A beszállított hulladék mennyiségét hídmérleggel lemérik, majd a depóniára ürítik. Ezt követően a hulladékot kompaktorral tömörítik, majd elegyengetik.

Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer több elemből épül fel, mely magába foglalja a gyűjtőszigeteket, a házhoz menő gyűjtést, a zöldhulladékok gyűjtését, a lomtalanítást, a veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint az újrahasználati központokat is.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetőséget ad arra, hogy saját otthonunkban elkülönítve gyűjtsük a háztartásban keletkező, újrahasznosítható anyagokat a vegyes hulladékoktól. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Miskolc családi házas övezeteiben és a vidéki településeken kerül bevezetésre, melyhez a szükséges, erre a célra rendszeresített zsákokat, illetve edényeket a MiReHuKöz Nonprofit Kft. biztosítja. Ezáltal saját otthonunkban gyűjthetjük szelektíven a papír-, műanyag- és fémhulladékokat, valamint az italos kartondobozokat. Az üveghulladékok elhelyezésére a jövőben ún. gyűjtőpontok állnak majd a lakosság rendelkezésére. (A gyűjtőpontok elérhetősége megegyezik majd a gyűjtőszigetekével, azonban a szigetek megszüntetésre kerülnek és kizárólag az üveghulladék gyűjtésére alkalmas edényzet fog megmaradni.)

A társasházi, lakótelepi környezetben átcsoportosításra kerülnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ezáltal több sziget válik elérhetővé az ott élők számára. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a korábbi gyakorlatnak megfelelően papírt, műanyagot, üveget és fémhulladékokat lehet elhelyezni. A szelektív gyűjtőszigetekről a hulladékot menetrendszerűen gyűjtik, a begyűjtött hulladékot Miskolcon a válogató csarnokban, illetve a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban válogatják, bálázzák, majd a későbbiekben hasznosító szervezetekhez kerül. Az üveghulladékokat közvetlenül Alsózsolcára szállítják az Avermann-Holvex Kft.-hez és a Maltha Hungaria Kft.-hez. Itt történik az üveghulladékok előkezelése és hasznosítása.

Zöldhulladék gyűjtése

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" című projekt keretein belül a 2000 fő alatti településeken kiosztásra kerülnek a komposztáló edények, melyek lehetővé teszik a háztartásokban keletkező biohulladékok környezetbarát módon történő gyűjtését és a házi komposztálás megvalósulását.

Miskolc családi házas övezeteiben és a 2000 fő feletti településeken bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. A zöldhulladék gyűjtésére a MiReHuKöz Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtőzsák feliratú, biológiailag lebomló zsákot biztosít. A zsákokba helyezhetőek a falevelek, ágnyesedék, vágott fű, gyomok. A zöldhulladékok elszállítása kétheti rendszerességgel történik. A begyűjtött zöldhulladék a továbbiakban Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban kialakított komposztáló téren kerül elhelyezésre.

 

A közszolgáltató

Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz rövidített elnevezéssel, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. augusztus 1-jén alakult. Főtevékenysége a 3821'8 TEÁOR számmal ellátott „nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása".

A társaság alapításának célja

·         a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása Miskolc térségében nonprofit tevékenység keretében – települési hulladék begyűjtése, szállítása, és azok hulladékkezelők részére való átadása

·         a miskolci regionális hulladékgazdálkodási program megvalósítása

·         a települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése

 

A Hejőpapi lerakó bemutatása

A hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a projekt részeként egy 4 000 négyzetméter alapterületű mechanikai hulladék-előkezelő épül. Ez korszerű technológiával, mechanikai és optikai eszközökkel válogatja szét a lakossági eredetű kevert hulladékot. A válogatás révén elkülöníthetőek az újra felhasználható másodnyersanyagok, a fém és a műanyag, valamint az energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű, ún. RDF-termék, ami másodlagos tüzelőanyag.

 

A mechanikai előválogató mű bemutatása